1. Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали i чого торкалися руки наші, про Слово життя, – 2бо життя явилось‚ i ми бачили‚ i свідчимо, i звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця i явилось нам, – 3про те, що ми бачили i чули, звіщаємо вам, щоб i ви мали єднання з нами: а наше єднання – з Отцем i Сином Його, Ісусом Христом. 4Iце пишемо вам, щоб радість ваша була повна.
5Iось благовiстя, яке ми чули від Нього i звіщаємо вам: Бог є світло, i немає в Ньому ніякої темряви. 6Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо i не творимо істини; 7коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, i Кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 8Якщо кажемо, що не маємо гріха, – обманюємо самих себе, i правди немає в нас. 9Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним i праведним, простить нам гріхи наші i очистить нас від усякої неправди. 10Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним i слова Його немає в нас.
 
2. Діти мої! Це пишу вам, щоб ви не грішили, а коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. 2Він є очищення від гріхів наших, i не тільки від наших, але і від гріхів усього світу.
3Ащо ми пізнали Його, розуміємо з того, що дотримуємось Його заповідей. 4Хто говорить: “Я пізнав Його”, але заповідей Його не виконує, той неправдомовець i немає в ньому правди; 5а хто дотримує слово Його, в тому істинно любов Божа здійснилася; з цього пізнаємо‚ що ми в Ньому. 6Хто говорить, що перебуває в Ньому, той повинен робити так, як Він робив.
7Улюблені! Пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Давня заповідь – це слово, яке ви чули від початку. 8Але при тому i нову заповідь пишу вам, що є справді i в Ньому, i у вас, тому що темрява минає i правдиве світло вже світить. 9Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. 10Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, i немає в ньому спокуси. 11Ахто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, i в темряві ходить, i не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому.
12Пишу вам, діти, бо прощаються вам гріхи iменi Його ради. 13Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Сущого від початку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам, юнаки, бо ви пізнали Отця. 14Я написав вам, батьки, бо ви пізнали Безпочаткового. Я написав вам, юнаки, бо ви сильні, i слово Боже перебуває у вас, i ви перемогли лукавого. 15Не любіть світу, ні того, що в свiтi: хто любить світ, у тому немає любові Отчої. 16Бо все, що в світі: похіть плотська, похіть очима i гордість житейська, не від Отця, а від світу цього. 17Iсвіт минає, i похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік.
18Діти! Остання це година! Iяк ви чули, що прийде антихрист – i тепер з’явилося багато антихристів, – з цього ми i пізнаємо, що остання година настала. 19Вони вийшли від нас, але не були наші: бо якби вони були наші, то залишилися б з нами; але вони вийшли‚ i через те виявилося, що не всі наші. 20Ви ж маєте помазання від Святого i знаєте все. 21Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її i що всяка неправда не від істини. 22Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, що зрікається Отця i Сина. 23Кожен, хто зрікається Сина, не має i Отця, а хто сповідує Сина, має i Отця. 24Отже, що ви чули від початку, те нехай i перебуває у вас; якщо перебуватиме у вас те, що ви чули від початку, то i ви перебуватимете в Сині i в Отці. 25Обітниця ж, яку Він дав нам, є життя вічне.
26Це я написав вам про тих, що вводять вас в оману. 27Автім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, i ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас; а що саме це помазання вчить вас усьому, i воно істинне i нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте.
28Отже, діти, перебувайте в Ньому, щоб‚ коли Він явиться, мали ми дерзновення i не осоромилися перед Ним у пришестя Його. 29Коли ви знаєте, що Він праведник, то зрозумійте i те, що кожен, хто творить правду, від Нього народився.
 
3. Бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав Його.
2Улюблені! Ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що‚ коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. 3Iкожний, хто має цю надiю на Нього, очищає себе, бо Він чистий. 4Усякий, хто чинить гріх, чинить i беззаконня; i гріх є беззаконня. 5Iви знаєте, що Він явивсядля того, щоб узяти гріхи наші, i що в Ньому немає гріха. 6Кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить; усякий, хто грішить, не бачив Його i не пізнав Його.
7Діти! Нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як i Він праведний. 8Хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Заради цього i явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. 9Кожний, народжений від Бога, не чинить гріха, тому що сім’я Його перебуває в ньому, i він не може грішити, бо народжений вiд Бога. 10Дiти Божi i дiти диявола пiзнаються так: усякий, хто не творить правди, не є вiд Бога, як i той, хто не любить брата свого. 11Бо таке є благовiстування, яке ви чули вiд початку, щоб ми любили один одного, 12не так, як Каїн, який був вiд лукавого i вбив брата свого. Аза що вбив його? За те, що дiла його були злi, а дiла брата його – праведнi. 13Hе дивуйтеся, браття мої, якщо свiт ненавидить вас. 14Ми знаємо, що ми перейшли зi смерти в життя, бо любимо братiв; той, хто не любить брата, перебуває в смертi. 15Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця; а ви знаєте, що нiякий людиновбивця не має життя вiчного, що в ньому перебувало б. 16Любов пiзнали ми з того, що Вiн поклав за нас душу Свою: i ми повиннi класти душi свої за братiв. 17Ахто має достатки на свiтi, але, коли бачить брата свого в нуждi, зачиняє вiд нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа?
18Дiти мої! Будемо любити не словом чи язиком, а дiлом i правдою. 19Iось iз цього пiзнаємо, що ми вiд iстини, i впокорюємо перед Hим серця нашi; 20бо якщо серце наше засуджує нас, то тим бiльше Бог, бо Бог бiльший від нашого серця i знає все. 21Улюбленi! Якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога 22i, чого тільки попросимо, одержимо вiд Hього, бо дотримуємося заповiдей Його i робимо угодне для Hього. 23Азаповiдь Його та, щоб ми вiрували в iм’я Сина Його Iсуса Христа i любили один одного, як Вiн заповiв нам. 24Iхто зберiгає заповiдi Його, той перебуває в Hьому, i Вiн у тому. Ащо Вiн перебуває в нас, пiзнаємо від Духа, який Вiн дав нам.
 
4. Улюбленi! Не всякому духовi вiрте, але випробовуйте духiв, чи вiд Бога вони, бо багато лжепророкiв з’явилось у свiтi. 2Духа Божого i духа омани пiзнавайте так: усякий дух, що сповiдує Iсуса Христа, Який прийшов у плотi, є вiд Бога; 3а всякий дух, що не сповiдує Iсуса Христа, Який прийшов у плотi, не є вiд Бога, але це дух антихриста, про якого ви чули, що вiн прийде i тепер уже є в свiтi.
4Дiти! Ви вiд Бога i перемогли їх; бо Той, Хто у вас, бiльший за того, хто у свiтi. 5Вони вiд свiту, тому i говорять, як у свiтi, i свiт слухає їх. 6Ми вiд Бога; той, хто знає Бога, слухає нас; хто не вiд Бога, той не слухає нас. З цього пiзнаємо духа iстини i духа омани.
7Улюбленi! Будемо любити один одного, бо любов вiд Бога, i кожен, хто любить, народжений вiд Бога i знає Бога. 8Хто не любить, той не пiзнав Бога, тому що Бог є любов. 9Любов Божа до нас вiдкрилась у тому, що Бог послав у свiт Єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Hього. 10У тому любов, що не ми полюбили Бога, а Вiн полюбив нас i послав Сина Свого на очищення від грiхів наших.
11Улюбленi! Якщо так полюбив нас Бог, то i ми повиннi любити один одного. 12Бога нiхто нiколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, i довершена Його любов є в нас. 13Що ми перебуваємо в Hьому i Вiн у нас, пiзнаємо з того, що Вiн дав нам вiд Духа Свого. 14Iми бачили i свiдчимо, що Отець послав Сина Спасителем свiту. 15Хто сповiдує, що Iсус є Син Божий, в тому перебуває Бог i вiн у Бозi. 16Iми пiзнали любов, що має до нас Бог, i увiрували в неї. Бог є любов, i хто перебуває в любовi, перебуває в Бозi i Бог у ньому. 17Любов досягає в нас такої довершености, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому свiтi, як Вiн. 18У любовi немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, не довершений у любовi. 19Будемо любити Його, бо Вiн ранiше полюбив нас. 20Хто каже: “Я люблю Бога”, а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить? 21Iми маємо вiд Hього таку заповiдь, щоб той, хто любить Бога, любив i брата свого.
 
5. Всякий, хто вiрує, що Iсус є Христос, вiд Бога народжений, i кожен, Хто любить Того, Хто народив, любить i Того, Хто народився вiд Hього. 2Що ми любимо дiтей Божих, пiзнаємо з того, коли любимо Бога i дотримуємося заповiдей Його. 3Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповiдей Його; i заповiдi Його не тяжкi. 4Бо всякий, народжений вiд Бога, перемагає свiт; i ця перемога, що перемогла свiт, – вiра наша. 5Хто перемагає свiт, як не той, хто вiрує, що Iсус є Син Божий? 6Цей є Iсус Христос, Який прийшов водою i кров’ю i Духом, не водою тiльки, але водою i кров’ю, i Дух свiдчить про Hього, бо Дух є iстина. 7Бо троє свiдчать на небi: Отець, Слово i Святий Дух; i Цi троє – єдине. 8Iтроє свiдчать на землi: дух, вода i кров; i цi троє – про єдине. 9Якщо ми приймаємо свiдчення людське, то свiдчення Боже – бiльше, бо це є свiдчення Боже, яким Бог свiдчив про Сина Свого. 10Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому; хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про Сина Свого. 11Свiдчення це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вiчне, i це життя в Синi Його. 12Хто має Сина Божого, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має життя.
13Це написав я вам, що вiруєте в iм’я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, вiруючи в Сина Божого, маєте життя вiчне. 14Iось яке дерзновення ми маємо до Hього, що, коли просимо чого згiдно волі Його, Вiн слухає нас. 15Аколи ми знаємо, що Вiн слухає нас у всьому, чого б ми не просили, – знаємо й те, що, чого просимо, одержуємо вiд Hього. 16Коли хто бачить свого брата, який грiшить грiхом не на смерть, то нехай молиться, i Бог дасть йому життя, тобто тому, хто грiшить грiхом не на смерть. Є грiх на смерть: не про цей кажу, щоб вiн молився. 17Всяка неправда є грiх; але є грiх не на смерть.
18Ми знаємо, що всякий, народжений вiд Бога, не грiшить, але народжений вiд Бога береже себе, i лукавий не торкається його. 19Ми знаємо, що ми вiд Бога i що весь свiт лежить у злi. 20Знаємо також, що Син Божий прийшов i дав нам свiтло i розум, щоб ми пiзнали Бога iстинного i щоб були в iстинному Синi Його Iсусi Христi. Цей є iстинний Бог i життя вiчне.
21Дiти! Бережiть себе вiд iдолiв. Амiнь.