І привів мене до воріт, до тих воріт, що повернені лицем на схід. 2І ось, слава Бога Ізраїлевого йшла від сходу, і глас Його – як шум вод великих, і земля освітилася від слави Його. 3Це видіння було таке саме, яке я бачив раніше, точно таке, яке я бачив, коли приходив звістити загибель місту, і видіння, подібні до видінь, які бачив я біля ріки Ховари. І я впав на лице моє. 4І слава Господа увійшла у храм шляхом воріт, обернених лицем до сходу.
5І підняв мене дух, і увів мене у внутрішній двір, і ось, слава Господа наповнила весь храм. 6І я чув когось, хто говорив до мене з храму, а той муж стояв біля мене, 7і сказав мені: сину людський! це місце престолу Мого і місце стопам ніг Моїх, де Я буду жити серед синів Ізраїлевих повіки; і дім Ізраїлів не буде більше оскверняти святого імені Мого, ні вони, ні царі їхні, блудінням своїм і трупами царів своїх на висотах їх. 8Вони ставили поріг свій біля порогу Мого і одвірки дверей своїх біля Моїх одвірків, так що одна стіна була між Мною і ними, й оскверняли святе ім’я Моє мерзотами своїми, які робили, і за те Я погубив їх у гніві Моєму. 9А тепер вони відкинуть від Мене блудодіяння своє і трупи царів своїх, і Я буду жити серед них повіки. 10Ти, сину людський, сповісти дому Ізраїлевому про храм цей, щоб вони посоромилися беззаконь своїх і щоб зняли з нього міру. 11І якщо вони будуть соромитися всього того, що робили, то покажи їм вигляд храму і розташування його, і виходи його, і входи його, і всі обриси його, і всі устави його, і всі образи його, і всі закони його, і напиши на очах їхніх, щоб вони зберігали всі обриси його і всі устави його і жили за ними. 12Ось закон храму: на вершині гори весь простір його навколо – Святе Святих; ось закон храму! 13І ось розміри жертовника у ліктях, рахуючи лікоть за лікоть з долонею: основа у лікоть, ширина також у лікоть, і пояс по всіх краях його в одну п’ядь; і ось задній бік жертовника. 14Від основи, що у землі, до нижнього виступу два лікті, а шириною він в один лікоть; від малого виступу до великого виступу чотири лікті, а ширина його – в один лікоть. 15Сам жертовник висотою у чотири лікті; і з жертовника піднімаються вгору чотири роги. 16Жертовник має дванадцять ліктів довжини і дванадцять ширини; він чотирикутний на усі свої чотири боки. 17А в майданчику чотирнадцять ліктів довжини і чотирнадцять ширини на всі чотири боки його, і навколо нього пояс у півліктя, а основа його у лікоть навколо, сходи ж до нього зі сходу. 18І сказав він мені: сину людський! так говорить Господь Бог: ось устави жертовника до того дня, коли він буде зроблений для приношення на ньому всепалень і для кроплення на нього кров’ю. 19Священикам від коліна Левіїного, які з племені Садока, що наближаються до Мене, щоб служити Мені, – говорить Господь Бог, – дай тельця зі стада волів, у жертву за гріх. 20І візьми крови його, і покропи на чотири роги його, і на чотирі кути майданчика, і на пояс навколо, і так очисти його й освяти його. 21І візьми тельця, у жертву за гріх, і спали його на призначеному місці дому поза святилищем. 22А на другий день у жертву за гріх принеси з козячого стада козла без пороку, і нехай очистять жертовник так само, як очищали тельцем. 23Коли ж закінчиш очищення, приведи зі стада волів тельця без вад і з отари овець барана без вад; 24і принеси їх перед лице Господа; і священики кинуть на них соли, і принесуть їх у всепалення Господу. 25Сім днів принось у жертву за гріх по козлу в день; також нехай приносять у жертву по тельцю зі стада волів і по барану з отари овець без вад. 26Сім днів вони повинні очищати жертовник і освячувати його і наповнювати руки свої. 27Після закінчення ж цих днів, у восьмий день і далі, священики будуть підносити на жертовнику ваші всепалення і подячні жертви; і Я буду милостивий до вас, – говорить Господь Бог.