У двадцять п’ятому році після переселення нашого, на початку року, у десятий день місяця, у чотирнадцятому році після зруйнування міста, у той самий день була на мені рука Господа, і Він повів мене туди. 2У видіннях Божих привів Він мене у землю Ізраїлеву і поставив мене на дуже високій горі, і на ній, з південного боку, були ніби міські доми; 3і привів мене туди. І ось муж, якого вигляд ніби вигляд блискучої міді, і лляний шнур у руці його і тростина для вимірювання, і стояв він біля воріт. 4І сказав мені цей муж: “сину людський! дивись очима твоїми і слухай вухами твоїми, і прихили серце твоє до всього, що я буду показувати тобі, тому що ти для того і приведений сюди, щоб я показав тобі це; все, що побачиш, сповісти дому Ізраїлевому”. 5І ось, поза храмом стіна з усіх боків його, і у руці того мужа тростина для вимірювання у шість ліктів, рахуючи кожен лікоть у лікоть з долонею; і наміряв він у цьому домі одну тростину товщини й одну тростину висоти. 6Потім пішов до воріт, обернених лицем на схід, і зійшов по східцях їх, і знайшов міри в одному порозі воріт одну тростину ширини і в другому порозі одну тростину ширини. 7І в кожній бічній кімнаті одна тростина довжини й одна тростина ширини, а між кімнатами п’ять ліктів, і у порозі воріт у притворі воріт всередині одна ж тростина. 8І зміряв він у притворі воріт усередині одну тростину, 9а в притворі біля воріт наміряв вісім ліктів і два лікті у стовпах. Цей притвор біля воріт з боку храму. 10Бічних кімнат біля східних воріт три – з одного боку і три – з іншого; одна міра у всіх трьох і одна міра у стовпах з того й іншого боку. 11Ширини в отворі воріт він наміряв десять ліктів, а довжини воріт тринадцять ліктів. 12А перед кімнатами виступ в один лікоть, і в один же лікоть з іншого боку виступ; ці кімнати з одного боку мали шість ліктів і шість же ліктів з іншого боку. 13Потім наміряв він у воротах від даху однієї кімнати до даху іншої двадцять п’ять ліктів ширини; двері були навпроти дверей. 14А у стовпах він налічив шістдесят ліктів, у кожнім стовпі біля двору і біля воріт, 15і від передньої сторони входу у ворота до передньої сторони внутрішніх воріт п’ятдесят ліктів. 16Ґратчасті вікна були й у бокових кімнатах і у стовпах їх, усередину воріт навколо, також і у притворах вікна були навколо на внутрішній бік, і на стовпах – пальми. 17І привів він мене на зовнішній двір, і ось там кімнати, і кам’яний поміст навколо двору був зроблений; тридцять кімнат на тому помості. 18І поміст цей був з боків воріт, відповідно до довжини воріт; цей поміст був нижче. 19І наміряв він у ширину від нижніх воріт до зовнішнього краю внутрішнього двору сто ліктів, на схід і на північ. 20Він виміряв також довжину і ширину воріт зовнішнього двору, повернених лицем на північ, 21і бокові кімнати при них, три з одного боку і три з іншого; і стовпи їх, і виступи їх були такої самої міри, як у попередніх воріт: довжина їх п’ятдесят ліктів, а ширина двадцять п’ять ліктів. 22І вікна їх, і виступи їх, і пальми їх – тієї ж міри, як у воріт, обернених лицем на схід; і входять до них сімома сходинками, і перед ними виступи. 23І у внутрішній двір є ворота навпроти воріт північних і східних; і наміряв він від воріт до воріт сто ліктів. 24І повів мене на південь, і ось там ворота південні; і наміряв він у стовпах і виступах таку саму міру. 25І вікна у них і у переддвер’ях їх такі самі, як ті вікна: довжина п’ятдесят ліктів, а ширина двадцять п’ять ліктів. 26Підйом до них – у сім сходинок, і переддвер’я перед ними; і пальмові прикраси – одна з того боку й одна з іншого на стовпах їх. 27І у внутрішній двір були південні ворота; і наміряв він від воріт до воріт південних сто ліктів. 28І привів він мене через південні ворота у внутрішній двір; і наміряв у південних воротах ту саму міру. 29І бічні кімнати їх, і стовпи їх, і притвори їх – тієї самої міри, і вікна у них у притворах їх були навколо; усього в довжину п’ятдесят ліктів, а у ширину двадцять п’ять ліктів. 30Притвори були навколо довжиною у двадцять п’ять ліктів, а шириною у п’ять ліктів. 31І притвори були у них на зовнішній двір, і пальми були на стовпах їх; підйом до них – у вісім сходинок. 32І повів мене східними воротами на внутрішній двір; і наміряв у цих воротах ту саму міру. 33І бічні кімнати їх, і стовпи їх, і притвори їх були тієї самої міри; і вікна у них і притворах їх були навколо; довжина п’ятдесят ліктів, а ширина двадцять п’ять ліктів. 34Притвори у них були на зовнішній двір, і пальми на стовпах їх з того й іншого боку; підйом до них – у вісім сходинок. 35Потім привів мене до північних воріт, і наміряв у них ту саму міру. 36Бічні кімнати при них, стовпи їх і притвори їх, і вікна у них були навколо; усього у довжину п’ятдесят ліктів, і у ширину двадцять п’ять ліктів. 37Притвори у них були на зовнішній двір, і пальми на стовпах їх з того й іншого боку; підйом до них – у вісім сходинок. 38Була також кімната, з входом до неї, біля стовпів воріт: там обмивають жертви всепалення. 39А у притворі біля воріт два столи з одного боку і два з іншого боку, щоб заколювати на них жертви всепалення і жертви за гріх і жертви за злочин. 40І біля зовнішнього боку біля входу в отвір північних воріт були два столи, і з іншого боку, поряд з притвором біля воріт, два столи. 41Чотири столи з одного боку і чотири столи з іншого боку, з боків воріт: усього вісім столів, на яких заколюють жертви. 42І чотири столи для приготування всепалення були з тесаних каменів, довжиною у півтора ліктя, і шириною у півтора ліктя, а висотою в один лікоть; на них кладуть знаряддя для заколення жертви всепалення та інших жертв. 43І гаки в одну долоню прироблені були до стін будівлі навколо, а на столах клали жертовне м’ясо. 44Ззовні внутрішніх воріт були кімнати для співців; на внутрішньому дворі, збоку північних воріт, одна обернена лицем на південь, а інша, збоку південних воріт, повернена лицем на північ. 45І сказав він мені: “ця кімната, яка лицем до півдня, для священиків, що пильнують на сторожі храму; 46а кімната, яка лицем на північ, для священиків, що пильнують на сторожі жертовника: це сини Садока, які одні із синів Левія наближаються до Господа, щоб служити Йому”. 47І наміряв він у дворі сто ліктів довжини і сто ліктів ширини: він був чотирикутний; а перед храмом стояв жертовник. 48І привів він мене до притвору храму, і наміряв у стовпах притвору п’ять ліктів з одного боку і п’ять ліктів з іншого; а біля воріт три лікті ширини з одного боку і три лікті з іншого. 49Довжина притвору – двадцять ліктів, а ширина – одинадцять ліктів, і сходять до нього по десяти сходинках; і були підпори у стовпів, одна з одного боку, а друга з іншого.