Притчі Соломона.
Син мудрий радує батька, а син нерозумний – засмучення для його матері. 2Не приносять користи скарби неправедні, правда ж рятує від смерти. 3Не допустить Господь терпіти голод душі праведного, надбання ж нечестивих вивергне. 4Лінива рука робить бідним, а рука старанна збагачує. 5Хто збирає влітку – син розумний, а хто спить під час жнив – син безпутний. 6Благословення – на голові праведника, вуста ж беззаконних загородить насильство. 7Пам’ять праведника буде благословенна, а ім’я нечестивих мерзотним. 8Мудрий серцем приймає заповіді, а нерозумний устами спотикнеться. 9Хто ходить у непорочності, той ходить безпечно; а хто спотворює путі свої, той буде покараний. 10Хто мигає очима, той викликає досаду, а нерозумний устами спотикнеться. 11Вуста праведника – джерело життя, вуста ж беззаконних загородить насильство. 12Ненависть збуджує розбрати, але любов покриває всі гріхи. 13У вустах розумного знаходиться мудрість, але на тілі нерозумного – різка. 14Мудрі зберігають знання, але вуста нерозумного – близька загибель. 15Майно багатого – міцне місто його, біда для бідних – убогість їх. 16Труди праведного – до життя, успіх нечестивого – до гріха. 17Хто зберігає настановлення, той на путі до життя; а той, хто відкидає викривання, – блукає. 18Хто приховує ненависть, у того вуста неправдиві; і хто розголошує наклепи, той нерозумний. 19При багатослів’ї не минути гріха, а той, хто стримує вуста свої, – розумний. 20Добірне срібло – язик праведного, серце ж нечестивих – нікчемність. 21Уста праведного пасуть багатьох, а нерозумні помирають від нестачі розуму. 22Благословення Господнє – воно збагачує і печалі з собою не приносить. 23Для нерозумного злочинне діяння ніби забава, а людині розумній властива мудрість. 24Чого страшиться нечестивий, те й осягне його, а бажання праведників виконається. 25Як проноситься вихор, так немає більше нечестивого; а праведник – на вічній основі. 26Що оцет для зубів і дим для очей, те лінивий для тих, хто посилає його. 27Страх Господній додає днів, літа ж нечестивих скоротяться. 28Очікування праведників – радість, а надія нечестивих загине. 29Путь Господня – твердиня для непорочного і страх для тих, що чинять беззаконня. 30Праведник повіки не завагається, нечестиві ж не будуть жити на землі. 31Вуста праведника виточують мудрість, а язик зловредний відсічеться. 32Вуста праведного знають благоприємне, а вуста нечестивих – розбещене.