Сину мій! якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, 2так що вухо твоє зробиш уважним до мудрости і нахилиш серце твоє до роздумування; Зякщо будеш закликати знання і звертатися до розуму; 4якщо будеш шукати його, як срібла, і відшукувати його, як скарб, 5то зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога. 6Тому що Господь дає мудрість; з уст Його – знання і розум; 7Він зберігає для праведних спасіння; Він – щит для тих, хто ходить непорочно; 8Він охороняє путі правди й оберігає стежки святих Своїх. 9Тоді ти зрозумієш правду і правосуддя і прямоту, усякий добрий шлях. 10Коли мудрість увійде в серце твоє, і знання буде приємне душі твоїй, 11тоді розсудливість буде оберігати тебе, розум буде охороняти тебе, 12щоб спасти тебе від шляху злого, від людини, яка говорить неправду, 13від тих, які залишають путі прямі, щоб ходити шляхами темряви; 14від тих, які радіють, чинячи зло, захоплюються злою розпустою, 15шляхи яких криві, і які блукають на стежках своїх; 16щоб спасти тебе від дружини іншого, від чужої, яка промовляє солодкі слова свої, 17яка залишила керівника юности своєї і забула завіт Бога свого. 18Дім її веде до смерти, і шляхи її – до мерців; 19ніхто з тих, що ввійшли до неї, не повертається і не вступає на путь життя. 20Тому ходи шляхом добрих і тримайся стежок праведників, 21бо праведні будуть жити на землі, і непорочні будуть перебувати на ній; 22а беззаконні будуть знищені з землі, і віроломні викорінені з неї.