Ось розподіл воротарів: з кореян: Мешелемія, син Корея, із синів Асафових. 2Сини Мешелемії: первісток Захарія, другий Ієдиаїл, третій Зевадія четвертий Іафниїл, 3п’ятий Елам, шостий Ієгоханан, сьомий Елиєгоенай. 4Сини Овед-Едома: первісток Шемаія, другий Ієгозавад, третій Іоах, четвертий Сахар, п’ятий Нафанаїл, 5шостий Аммиїл, сьомий Іссахар, восьмий Пеульфай, тому що Бог благословив його. 6У сина його Шемаії народилися також сини, начальники у своєму роді, тому що вони були люди сильні. 7Сини Шемаії: Офні, Рефаїл, Овед і Елзавад, брати його, люди сильні, Елія, Семахія [і Ієваком]. 8Усі вони із синів Овед-Едома; вони і сини їхні, і брати їхні були люди старанні і до служби здібні: їх було в Овед-Едома шістдесят два. 9У Мешелемії синів і братів, людей здібних, було вісімнадцять. 10У Хоси, із синів Мерариних, сини: Шимрі головний, – хоча він не був первістком, але батько його поставив його головним; 11другий Хелкія, третій Тевалія, четвертий Захарія; усіх синів і братів у Хоси було тринадцять. 12Ось розподіл воротарів за главами родин, здібних до служби разом із братами їхніми, для служіння в домі Господньому. 13І кинули вони жереби, як малий, так і великий, за своїми родинами, на кожні ворота. 14І випав жереб на схід Шелемії; і Захарії, синові його, розумному радникові, кинули жереб, і випав йому жереб на північ; 15Овед-Едому на південь, а синам його при коморах. 16Шупиму і Хосе на захід, біля воріт Шаллехет, де дорога піднімається і де сторожа навпроти сторожі. 17На схід по шість левитів, на північ по чотири, на південь по чотири, а при коморах по два. 18На захід біля притвору на дорозі по чотири, а біля самого притвору по два. 19Ось розподіл воротарів із синів Кореєвих і синів Мерариних.
20Левити ж, брати їхні, дивилися за скарбами дому Божого і за скарбницями посвячених речей. 21Сини Лаедана, сина Герсонового – від Лаедана, гл`ави родин від Лаедана герсонського: Ієхиїл. 22Сини Ієхиїла: Зефам та Іоїль, брат його, дивилися за скарбами дому Господнього, 23разом з нащадками Амрама, Іцгара, Хеврона, Озиїла. 24Шевуїл, син Гирсона, сина Мойсеєвого, був головним наглядачем за скарбницями. 25У брата його Єлиєзера син Рехавія, у нього син Ісая, у нього син Іорам, у нього син Зихрій, у нього син Шеломиф. 26Шеломиф і брати його дивилися за всіма скарбницями посвячених речей, які посвятив цар Давид і гл`ави родин і тисячоначальники, стоначальники і проводирі війська. 27Із завоювань і зі здобичі вони присвячували на підтримку дому Господнього. 28І все, що посвятив Самуїл пророк, і Саул, син Киса, й Авенир, син Нира, й Іоав, син Саруї, усе посвячене було на руках у Шеломифа і братів його.
29Із племені Іцгарового: Хенанія і сини його призначені на зовнішнє служіння в ізраїльтян, писарями і суддями. 30Із племені Хевронового: Хашавія і брати його, люди мужні, тисяча сімсот, мали нагляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід, у всяких справах служіння Господнього й у службі царській. 31У племені Хевронового Ієрія був главою хевронян, у їхніх родах, у поколіннях. У сороковий рік царювання Давида вони перелічені, і знайдені між ними люди мужні в Іазері галаадському. 32І брати його, люди здібні, дві тисячі сімсот, були глави родин. Їх поставив цар Давид над коліном Рувимовим і Гадовим і половиною коліна Манассіїного, в усіх справах Божих і справах царя.