І ось розподіл синів Ааронових: сини Аарона: Надав, Авиуд, Єлеазар та Іфамар. 2Надав і Авиуд померли раніше батька свого, синів же не було в них, і тому священствували Єлеазар та Іфамар. 3І розподілив їх Давид – Садока із синів Єлеазара, й Ахимелеха із синів Іфамара, за чергою на службу їх. 4І сталося, що між синами Єлеазара глав поколінь більше, ніж між синами Іфамара. І він розподілив їх так: із синів Єлеазара шістнадцять глав родин, а із синів Іфамара вісім. 5Розподіляв же їх за жеребами, тому що головними у святилищі і головними перед Богом були з синів Єлеазара і з синів Іфамара, 6і записував їх Шемаія, син Нафанаїла, писар з левитів, перед лицем царя і князів і перед священиком Садоком і Ахимелехом, сином Авиафара, і перед главами родин священичих і левитських: брали при киданні жереба одну родину з роду Єлеазарового, потім брали з роду Іфамарового. 7І випав перший жереб Ієгоїариву, другий Ієдаії, 8третій Хариму, четвертий Сеориму, 9п’ятий Малхію, шостий Миямину, 10сьомий Гаккоцу, восьмий Авиї, 11дев’ятий Ієшую, десятий Шеханії, 12одинадцятий Елиашиву, дванадцятий Іакиму, 13тринадцятий Хушаю, чотирнадцятий Ієшеваву, 14п’ятнадцятий Вилзі, шістнадцятий Імеру, 15сімнадцятий Хезиру, вісімнадцятий Гапицецу, 16дев’ятнадцятий Петахії, двадцятий Єзекиїлю, 17двадцять перший Іахину, двадцять другий Гамулу, 18двадцять третій Делаії, двадцять четвертий Маазії. 19Ось порядок їх при служінні їх, як їм приходити в дім Господній, за уставом їхнім через Аарона, батька їхнього, як заповів йому Господь Бог Ізраїлів.
20У інших синів Левія – розподіл: із синів Амрама: Шуваїл; із синів Шуваїла: Ієдія; 21від Рехавії: із синів Рехавії Ішшія був перший; 22від Іцгара: Шеломоф; із синів Шеломофа: Іахав; 23із синів Хеврона: перший Ієрія, другий Амарія, третій Іахазиїл, четвертий Ієкамам. 24Із синів Озиїла: Миха; із синів Михи: Шамир. 25Брат Михи Ішшія; із синів Ішшії: Захарія. 26Сини Мерарі: Махлі і Муші; з синів Іаазії: Бено. 27Із синів Мерарі в Іаазії: Бено і Шогам, і Заккур та Іврі. 28У Махлія – Єлеазар; у нього синів не було. 29У Киса: із синів Киса: Ієрахмиїл; 30сини Муші: Махлі, Едер та Ієримоф. Ось сини левитів за поколіннями їх. 31Кидали і вони жереб, на рівні з братами своїми, синами Аароновими, перед лицем царя Давида і Садока й Ахимелеха, і глав родин священичих і левитських: глава родини нарівні з меншим братом своїм.