Так були перераховані за родами своїми всі ізраїльтяни, і ось вони записані в книзі царів ізраїльських. Юдеї ж за беззаконня свої переселені у Вавилон.
2Перші жителі, які жили у володіннях своїх, по містах ізраїльських, були ізраїльтяни, священики, левити і нефинеї. 3В Єрусалимі жили деякі із синів Іудиних і із синів Веніамінових, і із синів Єфремових і Манассіїних: 4Уфай, син Аммиуда, син Омри, син Імрія, син Ванія, – із синів Фареса, сина Іудиного; 5із синів Шилона – Асаія первісток і сини його; 6із синів Зари – Ієуїл і брати їхні, – шістсот дев’яносто; 7з синів Веніамінових Саллу, син Мешуллама, син Годавії, син Гассенуї; 8та Івнія, син Ієрохама, і Ела, син Уззія, сина Михриєвого, і Мешуллам, син Шефатії, сина Регуїла, сина Івнії, 9і брати їхні, за родами їхніми: дев’ятсот п’ятдесят шість, – усі ці мужі були глави родів у поколіннях своїх.
10А зі священиків: Ієдаія, Іоїарив, Іахин, 11й Азарія, син Хелкії, син Мешуллама, син Садока, син Мераїофа, син Ахитува, який начальствує у домі Божому; 12і Адаія, син Ієрохама, син Пашхура, син Малхії; і Маасай, син Адиела, син Іахзера, син Мешуллама, син Мешиллемифа, син Іммера; 13і брати їхні, глави родів своїх: тисяча сімсот шістдесят, – люди відмінні у справі служіння в домі Божому.
14А з левитів: Шемаія, син Хашува, син Азрикама, син Хашавії, – із синів Мерариних; 15і Вакбакар, Хереш, Галал, і Матфанія, син Михи, син Зихрія, син Асафа; 16й Овадія,
син Шемаії, син Галала, син Ідифуна, і Берехія, син Аси, син Елкани, що жив у селищах нетофафських.
17А воротарі: Шаллум, Аккуб, Талмон і Ахиман, і брати їхні; Шаллум був головним. 18І донині ці воротарі біля воріт царських, на схід, утримують варту синів Левіїних. 19Шаллум, син Коре, син Евиасафа, син Корея, і брати його з роду його, кореяни, у справі служіння свого, були зі сторожею біля порогів скинії, а батьки їхні охороняли вхід у стан Господній. 20Финеєс, син Єлеазарів, був раніше начальником над ними, і Господь був з ним. 21Захарія, син Мешелемії, був воротарем біля дверей скинії зібрання. 22Усіх їх, обраних у воротарі до порогів, було двісті дванадцять. Вони внесені в список за селищами своїми. Їх поставив Давид і Самуїл прозорливець за вірність їх. 23І вони і сини їхні були на варті біля воріт дому Господнього, при домі скинії. 24На чотирьох боках знаходилися воротарі: на східному, західному, північному і південному. 25Брати ж їхні жили в селищах своїх, приходячи до них час від часу на сім днів. 26Ці чотири начальники воротарів, левити, були в довірі; вони ж були приставлені до осель і до скарбів дому Божого. 27Навколо дому Божого вони і ніч проводили, тому що на них лежала охорона, і вони повинні були щоранку відмикати двері. 28Одні з них були приставлені до службових сосудів, так що за рахунком приймали їх і за рахунком видавали. 29Іншим з них було доручено інше начиння й усі священні потреби: борошно краще, і вино, і єлей, і ладан, і пахощі.
30А із синів священичих деякі готували миро з речовин запашних. 31Маттафії з левитів, – він первісток Селлума кореянина, – довірено було те, що готується на сковородах. 32Деяким із братів їхніх, із синів Каафових, було доручено заготівлю хлібів предкладення, щоб приносити їх щосуботи. 33Співці ж, головні в поколіннях левитських, у кімнатах храму були вільні від занять, тому що день і ніч вони зобов’язані були займатися мистецтвом своїм. 34Це глави поколінь левитських, у родах своїх головні. Вони жили в Єрусалимі.
35У Гаваоні жили: батько гаваонитян Ієїл, – ім’я дружини його Мааха, 36і син його первісток Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, 37Гедор, Ахио, Захарія і Миклоф. 38Миклоф породив Шимеама. І вони жили поряд з братами своїми в Єрусалимі разом з братами своїми. 39Нер породив Киса, Кис породив Саула, Саул породив Іонафана, Мелхисуя, Авинадава й Ешбаала. 40Син Іонафана Мериббаал; Мериббаал породив Миху. 41Сини Михи: Пифон, Мелех, Фарей [і Ахаз]. 42Ахаз породив Іаеру; Іаера породив Алемефа, Азмавефа і Замврія; Замврій породив Моцу; 43Моца породив Бинею: Рефаія, син його; Елеаса, син його; Ацел, син його. 44У Ацела шість синів, і ось імена їхні: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Овадія і Ханан. Це сини Ацела.