Сини Давида, які народилися в нього в Хевроні, були: первісток Амнон, від Ахиноами ізреелитянки; другий – Далуїя, від Авигеї кармилитянки; 2третій – Авессалом, син Маахи, дочки Фалмая, царя Гессурського; четвертий – Адонія, син Аггифи; 3п’ятий – Сафатія, від Авитали; шостий – Іфреам, від Аглаї, дружини його, – 4шість, які народилися у нього в Хевроні; царював же він там сім років і шість місяців; а тридцять три роки царював у Єрусалимі. 5А ці народилися в нього в Єрусалимі: Шима, Шовав, Нафан і Соломон, четверо від Вирсавії, дочки Аммиїлової; 6Івхар, Елишама, Елифелет, 7Ногаг, Нефег, Іафія, 8Елишама, Елиада й Елифелет – дев’ятеро. 9Ось усі сини Давида, крім синів від наложниць. Сестра їхня Фамар. 10Син Соломона Ровоам; його син Авия, його син Аса, його син Іосафат, 11його син Іорам, його син Охозія, його син Іоас, 12його син Амасія, його син Азарія, його син Іофам, 13його син Ахаз, його син Єзекія, його син Манассія, 14його син Амон, його син Іосія. 15Сини Іосії: первісток Іоахаз, другий Іоаким, третій Седекія, четвертий Селлум. 16Сини Іоакима: Ієхонія, син його; Седекія, син його. 17Сини Ієхонії: Асир, Салафиїл, син його; 18Малкирам, Федаія, Шенацар, Ієзекія, Гошама і Савадія. 19І сини Федаії: Зоровавель і Шимей. Сини ж Зоровавеля: Мешуллам і Хананія, і Шеломиф, сестра їхня, 20і ще п’ять: Хашува, Огел, Берехія, Хасадія й Іушав-Хесед. 21І сини Хананії: Фелатія та Ісая; його син Рефаія, його син Арнан, його син Овадія, його син Шеханія. 22Син Шеханії: Шемаія; сини Шемаії: Хаттуш, Ігеал, Бариах, Неарія і Шафат, шестеро. 23Сини Неарії: Елиоенай, Єзекія й Азрикам, троє. 24Сини Елиоеная: Годав’ягу, Елеашив, Фелаія, Аккув, Іоханан, Делаія й Анані, семеро.