Чи дозволяється су­міщати сан священика та депутатський мандат?
– Принципова позиція Київського Патріархату така – єпископи не можуть висувати своїх кандидатур на депутатські місця у Верховну Раду. Чому? Тому що у парламенті по­винні працювати професіонали – люди, які підго­товлені для цієї праці, які мають досвід. Єпископ не підготовлений до такої роботи, тому що його покликання в іншому: це – служіння, проповідь, відродження духовності, і тому він повинен сиді­ти у своєму кріслі, а не у чужому. Бо коли людина сідає не у своє крісло, вона, окрім шкоди, нічого не приносить, і це стосується не тільки свяще­ників, але й тих народних депутатів, які займають чужі крісла. Вважаю, що Церква не повинна втру­чатися у велику політику, адже у нашому розділе­ному суспільстві бракує консолідуючої організації, і саме Церква може об’єднати все суспільство, різні політичні партії у справі служіння українсь­кому народу, його державі. Зовсім інша справа – з депутатською роботою на місцевому рівні (рай­онному, сільському), де не вирішуються питання великої політики та законотворчості. Відповідні ради вирішують питання місцевого значення, в тому числі й будівництва храмів, соціального за­безпечення Церкви, відродження духовності. Якщо священик користується популярністю серед на­селення, то він може принести багато користі. Тому на місцевому рівні Церква дозволяє свяще­никам брати участь у виборах.
Але ж, взявши безпосередню участь у роботі парламенту, Церква мала б більше можливостей для сприяння об­’єднанню українського православ’я.
– Верховна Рада по­винна складатися не з представників Церкви. До неї повинні прийти представники народу, яким народ делегує свою владу. Тому вони й повинні турбуватися про долю свого народу, який їх об­рав.
Де зараз є структури УПЦ Київського Патріархату поза Україною?
– В Росії у нас є 3 єпархії – в Московській та Білгородській обла­стях і в Сибіру. Але парафій там небагато: 12 у Білгородській області, трохи більше у Сиб­іру і ще декілька – у Московській. Серед їх вірних є не лише етнічні українці, а й росіяни. На по­чатку 90-х років у нас була єпархія у При­дністров’ї (заселеному, основним чином, украї­нцями), яка згодом перейшла до Московського Патріархату, але там є українці, які могли б бути у складі Київського Патріархату за відповідних умов. У США Київський Патріархат має приблиз­но 15 парафій, є 6 парафій у Канаді, декілька – в Австралії. Є парафії у Західній Європі, але вони неукраїнського походження.
P.S. До сказаного слід додати, що, як уже повідомлялося, у травні цього року Патріарх Філа­рет здійснив візит до США, під час якого па­рафії УПЦ Київського Патріархату на амери­канському континенті було об’єднано у канонічну структуру – Український Православний Віка­ріят УПЦ КП у США й Канаді на чолі з єпископом-вікарієм Степаном (Біляком) з Маямі.
 
газета “Карпатський голос”,
25–31 січня 2002 року.